Ogłoszenie ws. konsultacji społecznych dot. inwestycji Centralnego Portu komunikacyjnego

Ogłoszenie ws. Konsultacji Społecznych dot. inwestycji Centralnego Portu komunikacyjnego

Zapraszamy w udziału w konsultacjach społecznych i jednostek samorządu terytorialnego w ramach Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ)  dla planowanej linii kolejowej na odcinku CPK – Sochaczew- Płock-Włocławek – Lipno.

Spotkanie konsultacyjno- informacyjne ma na celu:

  • prezentację założeń i różnych  wariantów przebiegu linii kolejowej,
  • przekazanie informacji na temat procesu planowania i realizacji inwestycji,
  • uzyskanie informacji na temat odszkodowań,
  • wyrażenie uwag i przekazanie wniosków w zakresie prezentowanych wariantów.

Spotkanie odbędzie się 26 października 2022 r. ( środa) o godzinie 17.00 w  Szkole Podstawowej w Młodzieszynie  ul. Wspólna 13A (sala gimnastyczna).

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Młodzieszyn oraz właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Młodzieszyn.

Skip to content