OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Młodzieszyn Nr 20.2016 z dnia 20.04.2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026 zapraszamy mieszkańców Gminy Młodzieszyn, a także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, związki zawodowe, młodzieżowe, kobiece, religijne, sportowe, stowarzyszenia jak również inne organizacje zrzeszające mieszkańców Gminy Młodzieszyn i prowadzące działalność w Gminie Młodzieszyn do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących w/w projektu Strategii.

Konsultacje przeprowadza się w celu zebrania opinii na temat projektu Strategii  Rozwoju Gminy Młodzieszyn lata 2016-2026.
Termin konsultacji: od 20.04.2016r. do 25.05.2016r.     

Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców z wykorzystaniem formularza ankietowego zamieszczonego poniżej.
Projekt dokumentu oraz formularz ankiety jest opublikowany zostanie na stronie internetowej Gminy Młodzieszyn i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Młodzieszyn , oraz wyłożony w Gminnej Bibliotece Publicznej w Młodzieszynie, Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie, w placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn – Kancelaria Urzędu Gminy – pokój nr.1:
W celu zgłoszenia zmian do projektu dokumentu należy wypełnić formularz i złożyć go w siedzibie Urzędu Gminy w Młodzieszynie, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn lub odesłać pocztą elektroniczna na adres: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Załączniki:
1. Projekt Strategii Rozwoju Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026.
2. Formularz konsultacji społecznych.

Wójt Gminy Młodzieszyn
Monika Pietrzyk-Połubińska

Skip to content