Odwołanie pogotowia przeciwpowodziowego

W związku przejściem fali kulminacyjnej na rzece Wisła i prognozowanym dalszym spadkiem poziomu wód Wójt Gminy Młodzieszyn Zarządzeniem Nr 29. 2019 z dnia 31 maja 2019 r. odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Młodzieszyn dla miejscowości: Januszew, Nowy Kamion, Kamion Poduchowny, Kamion Mały, Witkowice od dnia 1 czerwca 2019 r. od godz. 20.00

 

Skip to content