Odbiór wyrobów zawierających azbest

Szanowni Państwo informujemy, że w dniach 14-15.12.2017 r. na terenie Gminy Młodzieszyn trwa odbiór wyrobów zawierających azbest w ramach dofinansowania w formie dotacji zadania z zakresu ochrony ziemi. Dofinansowanie Gmina otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Łącznie zostanie odebranych 2391 m kwadratowych płyt eternitowych o łącznej wadze 23,91 ton. Całkowity koszt odbioru i utylizacji wynosi 8607,60 zł. z czego 7316,46 zł. to kwota dotacji WFOŚiGW

Skip to content