Od 27 grudnia nowy wzór wniosku o świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Informujemy, że ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego (Dz. U. z 2022 poz. 2579).

Rozporządzenie wprowadza nowy wzór wniosku który będzie obowiązywał od dnia 27 grudnia 2022 roku. (wniosek w PDF)

Link do artykułu z wnioskiem i załącznikami https://mlodzieszyn.pl/swiadczenie-ratownicze-dla-strazakow-ratownikow-osp/

Skip to content