Obchody Święta 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

IMG_46727 paźdzernika odbyły się uroczyste Obchody Święta 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej. W uroczystości wzięła udział wójt gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk.

Obchody Święta Brygady rozpoczęły się Mszą Święta w kościele pw. Świętego Wawrzyńca w Sochaczewie. Następnie, gościnnie wystąpił Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke.

Po występie, Dowódca Brygady płk dypl. Andrzej Dąbrowski złożył meldunek Szefowi Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej gen. bryg. Stefanowi Mordaczowi. Następnie wygłosił przemówienie, w którym odwołał się do historii oraz podziękował gościom za przybycie, a żołnierzom i pracownikom wojska za włożony trud w służbę i pracę.

Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej – gen. bryg. Stefan MORDACZ oraz Dowódca 3. Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej – płk dypl. Andrzej DĄBROWSKI udekorowali wyróżnionych żolnierzy w imieniu Ministra Obrony Narodowej Medalem za zasługi dla obronności kraju.
Dowódca Brygady wyróżnił także tytułem honorowym Zasłużony żołnierz Rzeczpospolitej Polskiej oraz listem gratulacyjnym, a także nadał żołnierzom, pracownikom wojska oraz Prezydentowi Wojciechowi Jasińskiemu odznakę honorową 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej.

płk dypl. Andrzej Dąbrowski uhonorował miniaturą sztandaru 3. Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej, grawertonem pamiątkowym oraz pamiątkową plakietą zaproszonych gości oraz wręczył Dowódcy 32. dywizjonu rakietowego płk Markowi Oliwkowskiemu Puchar Przechodni Zastępcy Dowódcy 3. BR OP za osiągnięcie najlepszych wykinów podczas szkolenia poligonowego dywizjonów rakietowych do celów niskolecących.

Na zakończenie uroczystości swoje przemówienie wygłosił Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej gen. bryg. Stefan Mordacz, w której odwołał się do szkolenia żołnierzy oraz modernizacji obrony powietrznej. Tradycyjnie, na koniec uroczystości odbyła się defilada wojskowa, w której wzięła udział młodzież ucząca się w klasie o profilu mundurowym Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie.

Punktem kulminacyjnym Obchodów Święta 3. WBR OP było Spotkanie Pokoleń, które uświetnił występ Reprezentacyjnego Zesołu Artystycznego Wojska Polskiego.

Galeria zdjęć na stronie http://3wbrop.wp.mil.pl/pl/23_131.html

Źródło: 3wbrop.wp.mil.pl
Skip to content