Obchody Dnia Strażaka

Tegoroczne  Obchody Dnia Strażaka w Gminie Młodzieszyn odbyły się 16 maja 2015r. przy byłej Szkole Podstawowej w Budach Starych. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w intencji strażaków na którą przybyło liczne grono zaproszonych gości m.in. Piotr Piątkowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Mirosław Adam Orliński – Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego, Monika Pietrzyk – Połubińska Wójt Gminy Młodzieszyn, Druhny i Druhowie Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Młodzieszyn. Podczas nabożeństwa ksiądz Mateusz Podkowiński podziękował strażakom za ich pracę i bezinteresowne zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi.

Po mszy świętej i wystąpieniach gości Pani Wójt Monika Pietrzyk- Połubińska złożyła przybyłym strażakom życzenia oraz podziękowała jednostkom OSP w Budach Starych, Kamionie, Młodzieszynie i Witkowicach za ich pracę, zaangażowanie i czuwanie nad bezpieczeństwem mieszkańców całej Gminy. Podziękowała również Panu Zbigniewowi Drzewieckiemu za 27 lat pełnienia funkcji Gminnego Komendanta Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Młodzieszyn.

Po części oficjalnej uroczystości druhny i druhowie, władze gminy i zaproszeni goście uczestniczyli w poczęstunku.

Skip to content