Nowy sołtys w Marysinie

11 maja 2019r. odbyły się wybory uzupełniające sołtysa sołectwa Marysin. W wyborach wzięło udział 12 mieszkańców uprawnionych do głosowania, a nowym sołtysem został wybrany Pan Paweł Wojciechowski.

Panu Pawłowi gratulujemy i życzymy dobrych relacji z mieszkańcami, realizacji zamierzonych celów i satysfakcji z pełnionej funkcji.

Skip to content