Nowy rok szkolny

„Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty.”
Celestyn Freinet

Nowy rok szkolny w Gminie Młodzieszyn rozpoczął się od zmian wynikających z wprowadzenia nowego ustroju szkolnego oraz nowej podstawy programowej w klasie I, IV i VII. Z dniem 31.08.2017 roku zakończyło działalność Gimnazjum im. Bohaterów Walk nad Bzurą 1939 r. w Młodzieszynie, a pozostałe klasy gimnazjalne oraz nauczycieli i pracowników włączono do Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota-Skotnickiego w Młodzieszynie. Wszystkie trzy szkoły podstawowe w Janowie, Kamionie i Młodzieszynie rozpoczęły realizacjęprojektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„Akademia kluczowych kompetencji w Młodzieszynie” o wartości 488706,85zł, który będzie trwał przez dwa lata.

W ramach projektu będą realizowane:

 • Szkolenia dla nauczycieli metodą eksperymentu w nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, wykorzystanie technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 • Doposażenie pracowni chemicznej;
 • Doposażenie pracowni informatycznej;
 • Doposażenie pracowni matematycznej;
 • Stworzenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej;
 • Organizacja zajęć wyrównawczych i doskonalących z matematyki, języka angielskiego, z przyrody, biologii i informatyki;
 • Organizacja zajęć dodatkowych w oparciu o metodę eksperymentu;
 • Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • Organizacja wyjazdów edukacyjnych do Centrum Nauki Kopernik oraz Arboretum w Powsinie;

Gmina Młodzieszyn przystąpiła także do Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”. W ramach programu każda szkołabędzie mogła zakupić po dwie tablice interaktywne z projektorem ultrakrótkoogniskowym. Wartość projektu dla trzech szkół wynosi 52500zł.

Tak bogata oferta edukacyjna dla uczniów i nauczycieli,w nowym roku szkolnym, jest odpowiedzią na zmiany w oświacie oraz gwarancją sprostania wymogom współczesnej szkoły.

Mirosław Domińczak
Inspektor ds. oświaty

 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC
 • SONY DSC

 

Skip to content