W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 20 lipca 2015 r. o godz. 16 oo   w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy w Młodzieszynie.

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z  VII   Sesji Rady Gminy.
  4. Podjecie Uchwał :
  5. a)  w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2024
  6. b) w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2015.

5     Interpelacje i zapytania radnych

  1.  Wolne wnioski.
  2. Sprawy różne.

8.   Zamknięcie obrad

Skip to content