Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

Informuję, że dniu  20 sierpnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIX  Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał:
  1. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLV/218/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręg
  2. w sprawie zmiany do Uchwały Nr XLV/219/2018 Rady Gminy Młodzieszyn z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Młodzieszyn na obwody głosowania.
  3. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin , rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski.
 3. Sprawy różne.
 4. Zamknięcie obrad.
Skip to content