W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Nabór uczestników na kolonie letnie 2016

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Młodzieszynie i Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie przy współpracy z Biurem Pielgrzymkowo-Turystycznym „CHOPIN” organizuje w 2016 roku kolonie letnie w miejscowości Szklarska Poręba Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „ OLIMP” w terminie: 10 – 16.07.2016 r. – koszt pobytu 710zł.

Osoby zainteresowane wypoczynkiem proszone są o zgłoszenie się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Młodzieszynie.

Dzieci korzystające z Świetlicy  Środowiskowego Ogniska Wychowawczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Młodzieszynie   minimalna wpłata własna 70 zł (1 dziecko z rodziny) kolejne dziecko wpłata 350zł

Dzieci z rodzin korzystających z  pomocy społecznej  minimalna wpłata własna 150 zł,  za kolejne  dziecko z rodziny  odpłatność 350 zł .

Rodziny nie spełniające powyższych kryteriów ponoszą 100% odpłatności tj. 710 zł.

Uczestnikami kolonii mogą być dzieci z roczników 2009-2001

Ostateczny termin naboru kandydatów do wypoczynku ustala się na 24.06.2016 rok.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
w Młodzieszynie
Mirosław Domińczak

Skip to content