Nabór gospodarstw do bezpłatnego, trzyletniego programu doradczego

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Bielice

 

Ogłasza nabór  gospodarstw do bezpłatnego, trzyletniego programu doradczego w ramach poddziałania „Wsparcie korzystania z usług doradczych”

 

Każdy program doradczy składa się z 3 usług: dwóch obowiązkowych tj.

Usługa 1 – Analiza sytuacji produkcyjno – ekonomicznej gospodarstwa rolnego oraz

Usługa 2 – Rachunkowość w gospodarstwie rolnym (w formie uproszczonej)

Trzecia usługa będzie wybrana po przeprowadzeniu analizy gospodarstwa rolnego (usługa 1) spośród 6 możliwych usług:

  1. Uczestnictwo w systemach jakości
  2. System rolnictwa ekologicznego, w tym pomoc w podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do RE oraz o pomoc w realizacji RE
  3. Ocena dostosowania gospodarstwa rolnego do norm i wymogów wzajemnej zgodności
  4. Modernizacja gospodarstwa rolnego
  5. Restrukturyzacja małych gospodarstw
  6. Integrowana ochrona roślin, w tym ocena zagrożenia agrofagami i pomoc rolnikom w podejmowaniu decyzji w zakresie stosowania metod i zabiegów

 

ZAPRASZAM CHĘTNYCH ROLNIKÓW DO WSPÓŁPRACY!!!

 

Szczegółowe informacje oraz zapisy prowadzone będą

UG Młodzieszyn pokój 18       

      (wtorek, czwartek)

Tel. 511 – 459 – 942

Skip to content