W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Modernizacja chodnika w Młodzieszynie i Janowie

Zakończono przebudowę chodnika wzdłuż drogi krajowej numer 50 w miejscowościach Młodzieszyn i Janów. Prace polegały na demontażu starej nawierzchni chodnika, następnie wykonaniu podbudowy cementowo-piaskowej oraz położeniu na nowo kostki brukowej wraz z posadowieniem obrzeży. Powierzchnia chodnika została zagęszczona, a spoiny wypełniono piaskiem.

Zakres prac objął łącznie ok 660m2 przebudowanego chodnika oraz miejscowe naprawy w miejscach najbardziej wymagających poprawy. Prace przeprowadzone został na dwóch odcinkach: wzdłuż ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie na odcinku 240 metrów bieżących, a w miejscowości Janów na odcinku 180 metrów bieżących.

  • chodnik3
  • chodnik młodzieszyn
  • chidnik4
  • chidnik5
Skip to content