Młodzieszyn. Informacja z wizji lokalnej z przedstawicielami CPK

Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do ustaleń na spotkaniu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, dnia 6 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk, Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Młodzieszynie Konrada Jakubowskiego, Sekretarza Powiatu Sochaczewskiego Michała Orzeszka i przedstawicieli mieszkańców Gminy Młodzieszyn z przedstawicielami  CPK i projektantami linii kolejowych dużych prędkości.

Na spotkaniu mieszkańcy Gminy Młodzieszyn ponownie przestawili Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu swoje obawy dotyczące wywłaszczeń budynków mieszkalnych,  gospodarstw rolnych, przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych, oraz obawy na temat podzielonych linią kolejową pól, zniszczenia systemu melioracji niemożliwego do odtworzenia.

Rozmowy dotyczyły również zaproponowanego przez przedstawicieli mieszkańców  wariantu hybrydowego, czyli połączenia łukiem wariantów W1 z W9  z przesunięciem wariantu W9 tak oby linia omijała ostatnie zabudowania w Radziwiłce , Bielinach i Januszewie.

Przedstawiciele CPK nie odpowiedzieli jednoznacznie czy takie rozwiązanie będzie możliwe, gdyż muszą te propozycję  poddać szczegółowym analizom i sprawdzić czy warunki techniczne projektowania kolei pozwolą na takie rozwiązanie oraz rozpatrzeć wszystkie wnioski , które zostaną złożone w trakcie konsultacji. Analizy te wykażą również czy zachodni  łącznik linii kolejowej  do Sochaczewa będzie realizowany czy zostanie pominięty.

Po rozmowach udaliśmy się na wizję lokalną w teren, na ul. Ogrodową i  Wiatraczną w Młodzieszynie, ul. Świerkową w Juliopolu, do firmy Rydmar oraz do Adamowej Góry.  Przedstawiciele CPK zapoznali się w terenie z omawianymi na spotkaniu tematami.

W dniu 5 grudnia Wójt Gminy skierowała wniosek do CPK o przedłużenie terminu konsultacji do 30 grudnia br.
CPK w dniu dzisiejszym tj. 7 grudnia poinformował, że wydłuża czas na wypełnianie ankiet konsultacyjnych w formie papierowej i elektronicznej do dnia 23 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Młodzieszyn zwróciła się z prośbą  do CPK o anulowanie, nie uwzględnianie ankiet złożonych przez  Mieszkańców Gminy Młodzieszyn, w których pod pytaniami: ,,Który z przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowej uznaję za najkorzystniejszy?” oraz  ,,Który z przedstawionych wariantów przebiegu linii kolejowej uznaję za najbardziej niekorzystny?” nie było dostępnej odpowiedzi ,,żaden z przedstawionych”.

Skip to content