20.04.2016 – Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik na Konferencji pt. „Nowa Perspektywa unijna na lata 2014 – 2020” w gminie Młodzieszyn.

W konferencji udział wzięli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński, przedstawiciele Stowarzyszenia „Razem dla Rozwoju”, Dyrektor Oddziału MODR w Bielicach, Członek Zarządu Izby Gospodarczej Rejonu Płockiego, Wójtowie z sąsiednich gmin , przedsiębiorcy, rolnicy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
Gospodarzem Konferencji była Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk-Połubińska, która rozpoczęła konferencję od prezentacji z wykorzystania funduszy unijnych w 2015 r. oraz przedstawiła zamierzenia inwestycyjne gminy w najbliższej perspektywie.
Zamierzenia Gminy Młodzieszyn to głównie budowa ścieżki rowerowej i dróg gminnych, inwestycje w gospodarkę niskoemisyjną i termomodernizację, budowa obiektów sportowych (siłownie zewnętrze, boiska sportowe) i rozwój turystyki.
Inwestycje te będą możliwe do realizacji jedynie przy wsparciu funduszy unijnych i dotacji krajowych. Gminy o małych budżetach i niskich dochodach własnych mają tez ambicje tworzenia dobrych warunków życia dla swoich mieszkańców powiedziała Wójt Gminy. Gmina przygotowała większość dokumentów strategicznych i programów aby mogła aplikować o środki również z zakresu gospodarki niskoemisyjnej, cieplnej czy z zakresu rewitalizacji .
Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik przedstawił prezentacje na temat Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 oraz podsumował realizacje programu za lata 2007 – 2013. Wskazał fundusze (obszary) w Regionalnym Programie Operacyjnym oraz w programie obszarów Wiejskich dla samorządów , przedsiębiorców, rolników. Zachęcał samorządy, mieszkańców gminy do składania wniosków. Zwrócił uwagę na kryteria oceny wniosków oraz na staranność przygotowywanych wniosków. Województwo Mazowieckie jest najszybciej rozwijającym się regionem w Europie. Według oceny Pana Marszałka podział Województwa Mazowieckiego na Warszawę i pozostałą część województwa nie zwiększy środków na obszar metropolitalny.
Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Adam Orliński podsumował współpracę Samorządu Województwa Mazowieckiego z gminą Młodzieszyn oraz poinformował o możliwościach dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Przedstawiciel Stowarzyszenia „Razem dla Rozwoju” Beata Wolska przedstawiła Strategię Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Rozwoju” oraz możliwości pozyskiwania funduszy unijnych przez osoby prywatne, stowarzyszenia i przedsiębiorców.
Wice Prezes Banku Vistula Maria Siedlecka w swym wystąpieniu mówiła na temat roli Banku w lokalnym środowisku oraz o możliwościach na jakie beneficjenci przy aplikowaniu wniosków o środki unijne mogą liczyć na kredyt.
Dyrektor Oddziału MODR w Bielicach Urszula Milczarek poinformowała na temat możliwości korzystania ze środków unijnych przez rolników przedsiębiorców.

Zofia Fabisiak,
Sekretarz Gminy Młodzieszyn

  • DSCN9688
  • DSCN9695
  • DSCN9785
  • DSCN9855
Skip to content