KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE OKREŚLENIA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MŁODZIESZYN

WÓJT GMINY MŁODZIESZYN

z a p r a s z a

mieszkańców Gminy Młodzieszyn

do konsultacji społecznych dotyczących określenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn.

 

  1. Przedmiot konsultacji

Przedmiotem konsultacji jest ustalenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn.

 

  1. Cel konsultacji

Celem konsultacji jest poznanie stanowiska mieszkańców, zebranie uwag i opinii w sprawie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn.

 

  1. Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach od 01 marca 2019 r. do 22 marca 2019 r.

 

  1. Forma konsultacji

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie propozycji określających częstotliwość odbioru odpadów komunalnych wraz z jej uzasadnieniem, na druku „Formularz Konsultacji do składania propozycji dotyczących ustalenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Młodzieszyn” stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, który można:

  • przesyłać listownie na adres Urzędu Gminy Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn,
  • złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sekretariat, pokój nr 1- parter),
  • przesłać elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz opracowanie i ogłoszenie wyników jest Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Nieruchomości oraz Ochrony Środowiska

Młodzieszyn, dnia 28 lutego 2019 r.

Zarządzenie Nr 7.2019

FORMULARZ KONSULTACJI

 

Related posts

Skip to content