Komunikat w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami

Szanowni Państwo,

Wójt Gminy Młodzieszyn przypomina, że już 13 czerwca 2019 Rada Gminy Młodzieszyn wystosowała Apel w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi/potrzeby pilnych zmian ustawowych dotyczących gospodarki odpadami/regulacji prawnych, w którym został  przedstawiony problem z jakim nasza gmina oraz nasi Mieszkańcy muszą zmierzyć się w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. Apel został wówczas skierowany  do Prezydenta RP, Premiera RP, Marszałków Sejmu i Senatu, Posła na Sejm RP – Macieja Małeckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego – Adama Struzika i aktualnego wówczas Ministra Środowiska – Henryka Kowalczyka, w celu podjęcia niezwłocznych działań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy Młodzieszyn

/-/ Monika Pietrzyk 

Link do artykułu zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn w czerwcu 2019 roku.:

http://mlodzieszyn.pl/interwencja-rady-gminy-mlodzieszyn-w-sprawie-gospodarki-odpadami-komunalnymi/

Related posts

Skip to content