Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki w sprawie przydatności wody do spożycia

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Młodzieszynie informuje o przeprowadzonej przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Sochaczewie ocenie obszarowej jakości wody do  spożycia przez ludzi na terenie gminy Młodzieszyn. 

W ocenie uwzględniono  pojedynczy przypadek przekroczenia parametrów mikrobiologicznych (liczby bakterii grupy coli) w wodzie pochodzącej z SUW Młodzieszyn, ale przekroczenia te zostały niezwłocznie usunięte przez zarządcę wodociągu.

Końcowa roczna ocena jakości wody zgodnie z przekazanym protokołem stwierdza przydatność wody pochodzącej z obiektu SUW Młodzieszyn jak również SUW Mistrzewice.

Related posts

Skip to content