Komunikat dotyczący zużycia wody

Szanowni Państwo,
w związku z panującymi upałami oraz związanym z tym wzmożonym zużyciem wody przez mieszkańców gminy Młodzieszyn zwracamy się z prośbą o racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z gminnej sieci wodociągowej i wykorzystywanie jej wyłącznie do celów socjalno-bytowych.
Jednocześnie informujemy, iż gmina Młodzieszyn realizuje obecnie inwestycję związaną z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie. Między innymi o nową studnię głębinową, co zapewni większą ilość wody uzdatnionej dla naszych mieszkańców (planowane zakończenie inwestycji to październik 2022 roku. Dodatkowo pozyskaliśmy środki i będziemy realizować budowę zbiorników magazynowych wody uzdatnionej wraz z zestawami podnoszącymi ciśnienie, zlokalizowanych na terenie gminy.

Skip to content