Kolejny sukces osiągnięty 570 000,00 zł na drogi

Szanowni Państwo informujemy, że w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Młodzieszyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 570000,00zł. na odbudowę drogi gminnej w Młodzieszynie, ul. Krucza, oraz drogi gminnej w Kamionie „Stara pięćdziesiątka”. Zadania zostaną wykonane do 31.12.2017r.
Otrzymana dotacja stanowi zwieńczenie naszych starań w kwestii powołania Zarządzeniem Wójta Gminy Młodzieszyn Nr 45.2016 z dnia 20 września 2016r. komisji gminnej ds. szacowania strat spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej oraz wykonanie przez nią prac. Przeprowadzona wizja i sporządzona dokumentacja, a przede wszystkim starania Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk zaowocowały otrzymaniem powyższego dofinansowania

Skip to content