Kolejne miliony dla gminy Młodzieszyn

Szanowni Państwo,
z wielką przyjemnością informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 15 września 2022r. w Tułowicach nastąpiło podpisanie umowy na kontynuację bardzo znaczącej inwestycji dla naszej gminy, jaką jest operacja, pn.: „Przebudowa z rozbudową gospodarki wodno-ściekowej Gminy Młodzieszyn – etap II”. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło pomiędzy Wicemarszałkiem Województwa Mazowieckiego Wiesławem Raboszukiem, Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Radosławem Rybickim w obecności Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego oraz Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego Marcina Podsędka, a Wójtem Gminy Młodzieszyn Moniką Pietrzyk i Skarbnikiem Gminy Młodzieszyn Małgorzatą Zawadzką.

Gmina Młodzieszyn otrzymała ponad 3 mln złotych dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres inwestycji zakłada modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Mistrzewicach i Stacji Uzdatniania Wody w Młodzieszynie.

W ramach modernizacji ujęcia wody i SUW w Mistrzewicach inwestycja zakłada:
– budowę budynku SUW,
– przebudowę z rozbudową technologii SUW do wydajności  Q = 65 m3/h,
– rozbudowę odstojników,
– wymianę pompy w studni głębinowej podstawowej wraz z wodomierzem, armaturą i nowym orurowaniem,
– wymianę pompy w studni głębinowej awaryjnej wraz z wodomierzem, armaturą i nowym orurowaniem,
– modernizację obiektu SUW pod względem elektro- automatycznym.

W ramach modernizacji SUW w Młodzieszynie wraz z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  inwestycja zakłada:
– budowę zbiornika na ścieki z chlorowni,
– rozbudowę odstojników wód popłucznych,
– montaż agregatu prądotwórczego,
– rozbudowa sieci wodociągowej,
– rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”. Łączna wartość inwestycji wyniesie 5 mln złotych.

Gratulujemy również KGW Kamionki otrzymanego dofinansowania w kwocie
7 000 zł na zakup sprzętu.

Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego  Adamowi Struzikowi, Wicemarszałkowi Województwa Mazowieckiego  Wiesławowi Raboszukowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu, za kolejne przydzielone środki finansowe dla Gminy Młodzieszyn. Dzięki pozyskanej dotacji uda się zrealizować bardzo szeroki zakres modernizacji infrastruktury gospodarki wodno-ściekowej na terenie naszej gminy, która jest niezwykle ważna i poprawi jakość życia dla naszych mieszkańców.

  • 306792539_5362874887162728_4363263112017007161_n
  • 307027777_610068290771531_876609154964244806_n
  • 307230709_1195319267701591_5500647267909570575_n
Skip to content