Informacja z XLIV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy

W obradach XLIV  Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu  12 lutego  2017 r. uczestniczyli radni, Wójt Gminy.

Na Sesji podjęto Uchwałę zmieniającą Uchwałę budżetową  na 2018 rok. Zmiany polegały na zwiększeniu  dochodów  budżetu gminy o kwotę 50.000 zł  z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT dokonanego przez Urząd Skarbowy  za rok 2013   przeznaczając te środki do realizacji na nowe zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej  w Młodzieszynie” .

Na wniosek Komisji Rewizyjnej wyłączono z porządku obrad podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej .

Ponadto na Sesji Rady Gminy radni podejmowali dyskusję i zapytania do P. Wójt dotyczące budowy magazynów przez Firmę VOKE, zamontowanie tablic informacyjnych w Adamowej Górze od strony Altanki , w Nowym Kamionie  k/ sklepu, sprawa załączania  się oświetlenia ulicznego  a także zgłoszono wniosek o wystąpienie do Lekarza NZOZ w Młodzieszynie o wprowadzenie zapisów pacjentów wyznaczając godzinę przyjęcia., celem uniknięcia  czasu oczekiwania na wizytę.

 

Skip to content