Informacja z XL Sesji Rady Gminy

W obradach XL Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy w dniu 27 listopada 2017 r. uczestniczyli radni, Wójt Gminy, Skarbnik Gminy,
Na Sesji podjęto Uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2017 – 2028. Zmiana wynikła w związku z koniecznością zwiększenia wielkości planowanych zobowiązań finansowych w 2017 r. w celu realizacji zadań inwestycyjnych po przeprowadzonym przetargu na Odbudowę drogi gminnej w m. Młodzieszyn ul. Krucza i w m. Kamionie droga Nr 38031 W.
Dokonano także zmian w Uchwale budżetowej gminy Młodzieszyn na 2017 rok w związku z realizacją inwestycji drogowych odbudowy dróg oraz zmian wynikłych w trakcie realizacji budżetu.

Skip to content