W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Informacja w sprawie świadczenia wychowawczego (500+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Młodzieszynie informuje iż, wnioski o ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+) na okres od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. przyjmowane będą od 1 kwietnia 2016 r. Niezależnie od tego, czy wniosek zostanie złożony w kwietniu, maju czy czerwcu 2016 r., GOPS wyda decyzję  o przyznaniu świadczenia wychowawczego począwszy od 1 kwietnia 2016 r. i wypłaci wyrównanie od 1 kwietnia 2016 r. (za miesiąc kwiecień, maj, czerwiec 2016).  W przypadku złożenia wniosku od lipca 2016, prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku od 830 do 1530 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 23A pokój nr 1.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numerem telefonu 46 816 63 46

(w w/w okresie obowiązywać będą zaświadczenia o dochodach za 2014 rok  tylko w przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko).

Skip to content