Informacja w sprawie odbioru odpadów komunalnych

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Młodzieszyn informuje, że przetarg na wykonanie usługi polegającej na Odbiorze odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Młodzieszyn został unieważniony, w związku z tym nie został wyłoniony wykonawca ww. usługi oraz nie został ustalony nowy harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Młodzieszyn.

Gmina jest w trakcie wyłonienia wykonawcy zapewniającego odbiór odpadów w okresie trwania kolejnego ogłoszenia przetargowego, w ślad za tym zostanie przygotowany nowy harmonogram odbioru odpadów, który w najbliższych dniach  zostanie ogłoszony na stronie internetowej Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz dostarczony do mieszkańców.

 

Skip to content