INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W FUNKCJONOWANIU URZĘDU OD 22 kwietnia 2020r.

Szanowni Państwo,

w celu zapewnienia jak najlepszej i sprawnej obsługi interesantów od 22 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy Młodzieszyn wznowił  bezpośrednią obsługę interesantów w zakresie: rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, dowodów osobistych, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności:
– noszenie maseczek zakrywających usta i nos,
– używanie rękawiczek jednorazowych,
– używanie płynów dezynfekujących.

GZGK oraz GOPS wznowili obsługę interesantów przy stosowaniu w/w środków ostrożności.
Pozostałe sprawy nadal załatwiamy telefonicznie, mailowo lub przez platformę e-PUAP.

  • Urząd Gminy: tel. 46 864 17 50
  • e-mail: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Od 27 kwietnia 2020 r. Urząd Gminy oraz GZGK wznawiają obsługę kasy.
Jeżeli mają Państwo możliwość zachęcamy do dokonywania wpłat drogą elektroniczną.

  • Podatki i czynsz płacimy na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
  • Śmieci płacimy na indywidualne konto lub na konto: 13 9011 0005 0390 3274 2000 0010
  • Opłata z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków: 50 9011 0005 0273 0622 2000 0010
  • Telefon do kasy Urzędu: 46 864 17 56

W tej szczególnej sytuacji zwracamy się z prośbą o pomoc w kontakcie z urzędem osobom starszym lub potrzebującym wsparcia. Prosimy także, aby wszystkie osoby planujące załatwienie spraw w urzędzie stosowały podstawowe zasady bezpieczeństwa: zakładały maseczki, rękawiczki i korzystały z płynu dezynfekującego. Apelujemy o wyrozumiałość,  gdyż wszelkie działania podejmowane w tej chwili przez władze, mają na celu wyłącznie dobro wspólne, troskę o nasze zdrowie i życie.

Osoby z wyraźnymi objawami choroby np. katar, kaszel, podwyższona temperatura proszone są o powstrzymanie się od bezpośredniego załatwiania spraw w Urzędzie i stosowanie kontaktu w formie telefonicznej bądź mailowej.

W celu załatwienia spraw w USC oraz dotyczących spraw obywatelskich osoby będą zapraszane pojedynczo.

Informujemy, że na stronie internetowej www.mlodzieszyn.pl w zakładce „Wnioski i druki” można pobrać stosowne druki do wypełnienia. Aby złożyć wniosek, podanie itp. należy je zeskanować i przesłać na adres poczty elektronicznej: sekretariat@mlodzieszyn.pl

Wnioski, podania itp. można również wrzucać do skrzynki wystawionej w Urzędzie Gminy (przy wejściu głównym). Prosimy, aby na korespondencji wpływającej do urzędu podawali Państwo swoje dane kontaktowe.

Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn Nr 18.2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie przywrócenia godzin pracy Urzędu Gminy Młodzieszyn oraz możliwości polecania pracownikom wykonywania pracy zdalnej

Zarządzenie Wójta Gminy Młodzieszyn z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2.

Related posts

Skip to content