Informacja dotycząca zbiórki odpadów selektywnych

Uprzejmie prosimy mieszkańców Gminy Młodzieszyn o wystawianie zawiązanych worków na odpady komunalne w dniach selektywnej zbiórki. Powyższa prośba spowodowana jest obowiązującymi każdego pracodawcę przepisami BHP, dotyczącymi bezpieczeństwa pracowników.
 
W przypadku niezastosowania się do powyższej prośby, odpady nie będą odbierane.
Skip to content