Informacja dotycząca przerwy w dostawach wody z wodociągu gminnego.

Informujemy, iż przerwy w dostawie wody z wodociągu gminnego z dnia 09.08.2017 r. były spowodowane uszkodzeniem sieci wodociągowej w miejscowości Młodzieszyn przez firmę zewnętrzną wykonującą przyłącze wodociągowe na zlecenie prywatnego Inwestora. Uszkodzenie sieci wodociągowej nastąpiło przez jej przerwanie koparko-ładowarką, GZGK w Młodzieszynie podjęło niezwłocznie prace dotyczące usunięcia skutków awarii gdyż sprawcy zdarzenia oddalili się z miejsca prowadzonych prac. Przy współpracy z firmą EKO – INSTAL Wiesław Maślanka prowadzono prace w godzinach nocnych celem przywrócenia dostaw wody naszym mieszkańcom.
Informujemy, iż prace prowadzono do czasu usunięcia awarii, jednakże obecnie będziemy jeszcze odczuwać jej następstwa w postaci mętnej wody,
GZGK w Młodzieszynie prowadzi prace w zakresie płukania sieci wodociągowej, liczymy na szybkie przywrócenie stanu jakości wody do zadowalającego naszych mieszkańców z czasu przed wystąpieniem awarii.
Za zaistniałe utrudnienia przepraszamy

 

Skip to content