Informacja dotycząca dofinansowania do zakupu węgla

Informujemy, że ustawa z dnia 22 lipca 2022 roku o dodatku węglowym (3.000,00 zł) jest obecnie na etapie projektu i nie weszła jeszcze w życie, w chwili obecnej nie przyjmujemy wniosków na dodatek węglowy.
W momencie podpisania w/w ustawy przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wejścia w życie ustawy przekażemy Państwu informacje o warunkach ubiegania się o wypłatę dodatku, terminach od kiedy i gdzie oraz w jaki sposób będzie można składać wnioski.
Informacje zamieścimy na stronie internetowej, facebook oraz wyślemy wiadomość przez Serwis SMS.
Na stronie internetowej opublikujemy wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
Prosimy o cierpliwość.
Skip to content