I Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informujemy, że w dniu 20 listopada 2018 r. o godz. 12.00 w Sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie ul. Wyszogrodzka 25, odbędzie się I Sesja Rady Gminy Młodzieszyn kadencji 2018 – 2023

 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie pełnomocności obrad.
  2. Ślubowanie radnych.
  3. Ustalenie porządku obrad.
  4. Wybór Przewodniczącego
  5. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
  6. Ślubowanie nowo wybranego wójta.
  7. Wybór Zastępców Przewodniczącego Rady .
  8. Zakończenie obrad I Sesji Rady Gminy.
Skip to content