Harmonogram odbioru odpadów – obowiązujący od lipca 2019 r.

Od  1 lipca 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy będą wynosić:

  • 20,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  • 40,00 zł miesięcznie za osobę – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbieranie w sposób nieselektywny.

Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Related posts

Skip to content