Gmina Młodzieszyn z kolejnymi dotacjami

8 maja 2023 roku w Wiskitkach nastąpiło podpisanie umów w ramach przyznanych dotacji  pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę 674 200,00 zł. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się przy udziale Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka, Wiceprzewodniczących Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosława Adama Orlińskiego i Marcina Podsędka, Radnych Województwa Mazowieckiego Leszka Przybytniaka i Piotra Kandyba, Wójta Gminy Młodzieszyn Moniki Pietrzyk, Skarbnika Gminy Młodzieszyn Małgorzaty Zawadzkiej oraz zastępcy dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Mariusza Budziszewskiego.

Gmina Młodzieszyn otrzymała dotację na realizację następujących zadań pn.:
-„Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Młodzieszyn” w wysokości 394 200,00 zł w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego
-„Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 52/1 obręb geodezyjny Bibiampol” w wysokości 130 000,00 zł
-„Przebudowę drogi wewnętrznej na dz. nr ew. 148 i 149 obręb Kamion” w wysokości 150 000,00 zł w ramach zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, tzw. FOGR.

Dzięki pozyskanym dofinansowaniom będziemy mogli zwiększyć ilość sieci wodociągowej na terenie naszej gminy, jak również wykonać nowe projekty dla kolejnych odcinków sieci wodociągowej. Natomiast w zakresie dróg zostanie wykonana podbudowa wraz z nawierzchnią z kruszywa łamanego w Bibiampolu na odcinku o długości 335 m oraz w Kamionie na odcinku o długości 380 m. Dziękujemy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego Adamowi Struzikowi oraz Wiceprzewodniczącemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Mirosławowi Adamowi Orlińskiemu za kolejne przydzielone środki finansowe dla gminy Młodzieszyn, które przyczynią się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców.

  • 345134462_1265202117767215_2782354491584622889_n
  • 345667999_136616352733588_5141392569243589160_n
  • 346094651_258935263181254_7177588221993297506_n
  • 344298057_260837453068232_5113660083636050338_n
Skip to content