Gmina Młodzieszyn oczami statystyki

Kolejny rok za nami –  czas na podsumowanie za minione 12 miesięcy ubiegłego roku. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminie Młodzieszyn zameldowane na stałe były 5484 osoby (o 10 osób mniej niż w 2021 roku):  2723 mężczyzn i  2761 kobiet oraz na pobyt czasowy 83 osoby (50 mężczyzn i 33 kobiety). W minionym roku 25 cudzoziemców  zameldowało się na ternie gminy Młodzieszyn. Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, w Urzędzie Stanu Cywilnego w Młodzieszynie nadano 256 numerów PESEL osobom uciekającym przed wojną.

Rok 2022 to znowu rok niżu demograficznego w gminie Młodzieszyn. Urodziło się   60 dzieci (30 dziewczynek i 30 chłopców). Zmarło 88 osób. Ujemny przyrost naturalny osiągnął wartość –28.

Najwięcej dzieci nowo urodzonych zamieszkało w miejscowości Młodzieszyn – 15 oraz w sołectwie Kamion 9 dzieci. Miesiącem w którym najczęściej  dzieci przychodziły na świat w naszej gminie to luty (8) i lipiec (8).

Imiona, które rodzice najchętniej wybierali dla chłopców to Adam (4) oraz Antoni (4), natomiast  wśród dziewczynek panowała różnorodność Pola (2), Zuzanna (2), Aleksandra (2)  i Laura (2).

W Urzędzie Stanu Cywilnego w  Młodzieszynie  w 2022 r. zarejestrowano 16 aktów małżeństw, w tym udzielono 3 ślubów cywilnych, o połowę mniej niż w roku 2021 (33 akty małżeństwa, w tym 10 ślubów cywilnych).

W 2022 roku w urzędzie gminy Młodzieszyn 84 osoby dokonały wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej:            wpis do ewidencji – 18 osób, zmiana wpisu do ewidencji – 31 osób, zawieszenie działalności gospodarczej – 12 osób, wznowienie wykonywania działalności – 6 osób, wykreślenie działalności – 17 osób.    

Skip to content