W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Gmina Młodzieszyn oczami statystyki

Nowy rok to czas podsumowań i zestawień za minione 12 miesięcy ubiegłego roku.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminie Młodzieszyn zameldowane na stałe były 5494 osoby, o 4 osoby mniej niż w 2020 roku:  2730 mężczyzn i  2764 kobiety oraz na pobyt czasowy 75 osób (45 mężczyzn i 30 kobiet). W minionym roku 29 cudzoziemców  zarejestrowało swój pobyt na ternie gminy Młodzieszyn.

Rok 2021 okazał się rokiem niżu demograficznego w gminie Młodzieszyn. Urodziło się tylko 48 dzieci (27 dziewczynek i 21 chłopców), to o wiele mniej niż w latach poprzednich. Zmarło 98 osób, to z kolei więcej niż we wcześniejszych latach. Ujemny przyrost naturalny osiągnął bardzo wysoką wartość -50.

Najwięcej dzieci nowo urodzonych zamieszkało w miejscowości Młodzieszyn 11 oraz w sołectwie Kamion 7 dzieci. Miesiąc, w którym najczęściej  dzieci przychodziły na świat w naszej gminie to maj (9) i październik (7).

Imiona, które rodzice najchętniej wybierali dla dziewczynek to Hanna (3) oraz Maria (3), natomiast wśród chłopców prym wiedzie Szymon (4) i Franciszek (2).

W Urzędzie Stanu Cywilnego w  Młodzieszynie  zarejestrowano 33 akty małżeństwa, w tym udzielono 10 ślubów cywilnych.

Skip to content