Fundusz Sołecki na 2018 r.

Fundusz sołecki  są to środki  wyodrębnione z budżetu gminy zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków życia mieszkańców. W powiecie sochaczewskim tylko trzy gminy mają taki fundusz, wśród nich jest Gmina Młodzieszyn. Dzięki temu  nasi mieszkańcy mogą przeznaczyć pieniądze na najpilniejsze potrzeby sołectw.

Pieniądze te są wyodrębniane w budżecie gminy, zaś kwota przypadająca na dane sołectwo obliczana jest na podstawie wzoru przedstawionego w ustawie, w którym pod uwagę bierze się ilość mieszkańców wsi. W 2018 roku na fundusz sołecki w Gminie Młodzieszyn zostało przeznaczone 324 026,08 zł.

Mieszkańcy sołectw na zebraniach wiejskich podjęli decyzje na co przeznaczą środki z funduszu sołeckiego.

 

Adamowa Góra – Przebudowa drogi gminnej we wsi Adamowa Góra 14541,94 zł.

Bibiampol – utwardzenie poboczy drogi gminnej w m. Bibiampol 12130,28 zł.

Bieliny Olszynki – Remont drogi gminnej we wsi Olszynki 9250,69 zł.

Juliopol – Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Juliopol-Kolonia 13000,00 zł., Budowa placu zabaw w m. Juliopol 20295,28 zł.

Januszew – Remont przepustów i konserwacja rowów przydrożnych w m. Januszew 11554,36 zł.

Janów – Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie 1000,00 zł., Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Janowie 8184,01 zł.,  Remont dróg gminnych w m. Janów 19000,00 zł.

Justynów – konserwacja rowów przydrożnych w m. Justynów i naprawa wiaty przystankowej przy ul. Polnej 10870,46 zł.

Kamion – Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w m. Kamion, Wytyczenie przez geodetę granic drogi gminnej położonej  obok. P. Lewandowskich łaczącej wieś Kamion Duży z Kamionem Podgórnym 32899,34 zł.

Leontynów – Remont i utwardzenie drogi gminnej w m. Leontynów 9790,61 zł.

Marysin – Remont drogi gminnej  w m. Marysin 6994,67 zł.

Młodzieszyn – Remont chodnika przy ul. Sochaczewskiej przy drodze „nr 50” 35994,90 zł.

Młodzieszynek – Remont drogi gminnej w m. Młodzieszynek 10150,56 zł.,

Helenka – Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Helenka 18249,41 zł.

Helenów, Skutki – Remont drogi gminnej w m. Helenów – Skutki 5813,10 zł., Konserwacja rowów w m. Skutki-Helenów 5813,25 zł.

Radziwiłka – Wykonanie oświetlenia ulicznego w m. Radziwiłka 9178,70 zł.

Nowa Wieś, Rokicina – Remont dróg gminnych w m. Nowa Wieś Rokicina 9358,67 zł.

Stare Budy – Remont drogi gminnej w m. Stare Budy 15729,77 zł.

Mistrzewice – Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Mistrzewice 14146,00 zł.

Nowe Mistrzewice – Remont drogi gminnej w m. Nowe Mistrzewice 9000,00 zł., Zakup wyposażenia do gabinetu rehabilitacyjnego w Młodzieszynie 790,61 zł.

Witkowice – Remont drogi gminnej w m. Witkowice na dz. nr 436 oraz 452,  19221,28 zł.

Skip to content