Dostawa żywności w ramach Programu 2020 POPŻ

W dniu 10.06.2021 r. przyjęto dostawę produktów żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020. Dziękujemy strażakom z OSP Budy Stare oraz pracownikom gospodarczym Urzędu Gminy za pomoc w rozładunku ponad 5 ton żywności.
Informujemy, iż w OSP Budy Stare dnia 11 czerwca 2021r.- piątek odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych programem POPŻ Podprogram 2020 w następujący sposób:
Według kolejności alfabetycznej nazwisk tj:
od A-G – od godziny 9.00 do 10.00
od J- K – od godziny 10.00 do 11.00
od L- O – od godziny 11.00 do 12.00
od P- R – od godziny 12.00 do 13.00
S – od godziny 13.00 do 14.00
Od T- Ż – od godziny 14.00 do 15.00
Przypominamy o zakrywaniu ust i nosa, zachowaniu bezpiecznego odstępu 2 – metrowego oraz nietworzeniu kolejek przed wyznaczonymi godzinami.
Prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.
Skip to content