Dofinansowanie na wymianę pieca – spotkanie

Szanowni Państwo,

Gmina Młodzieszyn przygotowuje się do pozyskania funduszy unijnych dla zainteresowanych mieszkańców Gminy z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Samorząd nasz będzie ubiegać się o dofinansowanie projektu polegającego na wymianie urządzeń grzewczych na te bardziej ekologiczne.

Co to oznacza dla mieszkańców gminy Młodzieszyn? 

To, że będzie można otrzymać dofinansowanie na wymianę kotłów, pieców oraz urządzeń grzewczych w gospodarstwach domowych, np. inwestycji w kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe.

Dodatkowo w ramach inwestycji możliwe będzie m. in. :

– przeprowadzenie termomodernizacji budynku, w którym zaplanowano wymianę urządzenia grzewczego;

– wymianę lub montaż czujników tlenku węgla –czadu,

– zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych kotły centralnego ogrzewania, kolektory słoneczne, pompy ciepła, ogniwa fotowoltaiczne i inne urządzenia.

Przygotowujemy spotkanie z ekspertami w tym  zakresie. Planowany termin to koniec następnego tygodnia. Oficjalny termin i miejsce spotkania podamy w poniedziałek (tj. 19.03.br.) Proszę śledzić naszą stronę internetową. Informacja zostanie przekazana sołtysom i radnym Naszej Gminy.

Już dziś zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców.

Skip to content