Dodatkowe paczki żywnościowe w ramach programu POPŻ

W dniu 28.09.2021 r. przyjęto poraz kolejny dostawę produktów żywnościowych dla mieszkańców gminy Młodzieszyn, w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2020. Dziękujemy strażakom z OSP Budy Stare oraz pracownikom Urzędu Gminy za pomoc w rozładunku 12 ton żywności (20 produktów, tj ok. 30 kg na osobę).
Informujemy, iż w OSP Budy Stare w dniach 29 września 2021- środa i 30 września 2021- czwartek odbędzie się wydawanie żywności dla osób objętych programem POPŻ Podprogram 2020, w następujący sposób:
Według kolejności alfabetycznej nazwisk tj:
W dniu 29 wrzesień 2021:
od A- G – od godziny 9.00 do 11.00
od J- K – od godziny 11.00 do 13.00
od L-O – od godziny 13.00 do 15.00
W dniu 30 wrzesień 2021:
od P- R – od godziny 9.00 do 11.00
S – od godziny 11.00 do 13.00
Od T -Ż – od godziny 13.00 do 15.00
Przypominamy o zabraniu toreb na żywność.
Przypominamy o zakrywaniu ust i nosa, zachowaniu bezpiecznego odstępu 2 – metrowego oraz nietworzeniu kolejek przed wyznaczonymi godzinami.
Prosimy o zastosowanie się do powyższych zaleceń mając na uwadze ciągle obowiązujący stan epidemii koronawirusa i konieczność zachowania niezbędnych zasad w celu przeciwdziałaniu zagrożeniu.
Skip to content