„Dla Niepodległej”

W dniu dzisiejszym, w Szkole Podstawowej im. gen. Stanisława Grzmota- Skotnickiego nastąpiło uroczyste otwarcie wystawy historycznej „Dla Niepodległej”. Jest ona częścią obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, koordynowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjatorami wystawy pt.: „W drodze do niepodległości” są spółki: Bank Pocztowy S.A. oraz PERN S.A., które działając we współpracy z Narodowym Archiwum Cyfrowym i Archiwum Akt Nowych podjęły wspólną inicjatywę realizacji projektu edukacyjnego „Dla Niepodległej”.

Celem projektu jest popularyzacja historii, promocja i kształtowanie  postaw patriotycznych, uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz budowanie dumy narodowej.

Patronat honorowy nad projektem objęła Minister Edukacji Narodowej,  p. Anna Zalewska.

Ekspozycja powstała na bazie materiałów historycznych, przy współpracy merytorycznej z nauczycielami praktykami. Składa się z 30 plansz.

Na wstępie dyrektor szkoły, p. Małgorzata Malczewska powitała wszystkich zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli.

Następnie p. Mirosława Ptaszek opowiadała o wystawie. Później uczniowie, pod kierunkiem p. Dariusza Kosińskiego przedstawili część artystyczną o tematyce patriotycznej. Później głos zabrał nauczyciel historii, p. Marek Orzechowski, który opowiadał o drodze Polaków ku niepodległości.

Na koniec wszyscy oglądali wystawę.

Skip to content