Przedłużenie czasowego zamknięcia odcinka drogi w Juliopolu do 23 września 2022 r.

Aktualizacja informacji:
Szanowni Państwo, użytkownicy ruchu drogowego, informujemy, że w związku realizacją rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Juliopol, odcinek drogi o długości ok pół kilometra od skrzyżowania z ul. Wspólną, został czasowo wyłączony z ogólnodostępnego ruchu komunikacyjnego.
Wprowadzony zakaz nie dotyczy dojazdu do posesji znajdujących się w obrębie prowadzonych robót oraz pojazdów, które prowadzą w/w prace. Przewidywany czas zakończenia prac, a tym samym wprowadzenia ograniczenia potrwa do 23 września 2022 r. (włącznie).
Użytkowników drogi prosimy o przestrzeganie wprowadzonych ograniczeń i zachowanie szczególnej ostrożności!
Poniżej mapa poglądowa.
Skip to content