W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Bezpłatne szczepienia na grypę w Przychodni Medycyny Rodzinnej w Młodzieszynie dla seniorów, nauczycieli, pracowników służby zdrowia, farmaceutów

Na prośbę Przychodni Medycyny Rodzinnej w Młodzieszynie zamieszczamy informację.
Rozpoczął się sezon jesienno-zimowy, a wraz z nim wzmożone zachorowania na grypę, choroby grypopodobne, ale również na COVID-19. Grypa stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia. Mając na uwadze zachowania prewencyjne zwłaszcza w okresie trwającej pandemii, warto podjąć odpowiednie kroki, aby zapobiec zachorowaniom i powikłaniom pogrypowym.
W Przychodni Rodzinnej w Młodzieszynie jest możliwość bezpłatnych szczepień na grypę w ramach finansowania szczepionki przez Ministerstwo Zdrowia. Osobami uprawnionymi do bezpłatnych szczepień są w szczególności:
-osoby urodzone nie później niż w 1946 r.
-nauczyciele i inne osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej;
-pracownicy pomocy społecznej, w tym zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku;
-pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego lub domowego, oddziału medycyny paliatywnej;
-nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
-studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem pacjentów;
-medycy i osoby zatrudnione w placówkach medycznych;
-farmaceuci i pracownicy aptek;
-diagności laboratoryjni.
W celu zapisania się na szczepienie prosimy o rejestrację telefoniczną – nr tel. 46-861-64-15.
Skip to content