W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

APEL WÓJTA GMINY MŁODZIESZYN

W związku z dużą ilością wałęsających się psów na terenie gminy apeluję do mieszkańców by dołożyli wszelkich starań i wykazali szczególną troskę i nie pozostawiali zwierząt bez opieki. Wałęsające się psy stanowią olbrzymie zagrożenie dla ludzi szczególnie dzieci . Gmina zajmuję się bezpańskimi psami i wydaje na ten cel znaczne  środki finansowe. Często przy odławianiu bezpańskich psów są łapane psy należące do właścicieli co powoduje konflikty społeczne.

Pamiętajmy

– często ofiarami psiego ataku są dzieci, rowerzyści, osoby starsze, osoby uprawiające sport (biegający)
– wybiegające na ulicę psy stwarzają zagrożenie, mogą doprowadzić do kolizji drogowych
– wałęsające się psy przyczyniają się do rozszarpywania wystawionych worków z odpadami komunalnymi

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 77 Kodeksu Wykroczeń. Niezachowanie zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 1000 zł lub mandatu w kwocie 250 zł.

Skip to content