„Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” na liście projeków wybranych.

Z przyjemnością informujemy Państwa, że nasz projekt pt. „Akademia Kluczowych Kompetencji w Młodzieszynie” znalazł się na 6 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priotytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) RPO WM 2014-2020. Wartość projektu ogółem to 488 706,85 zł, z czego pozyskane dofinansowanie to 456 816,85 zł.

W ramach projektu zrealizowane zostaną m. in. następujące zadania:

Doposażenie pracowni chemicznej, informatycznej, matematycznych, stworzenie międzyszkolnej pracowni przyrodniczej, zajęcia: z kształtowania kluczowych kompetencji, metodą eksperymentu, informatyczno – technologiczne; wyjazdy edukacyjne.

 

Pełna lista zakwalifikowanych projektów:
Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”

Related posts

Skip to content