09.12.2015 – XIV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 9 grudnia 2015 r. (środa) o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Młodzieszynie odbędzie się Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  • w sprawie zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Młodzieszyn na lata 2015-2026
  • w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2015.
  • w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Sochaczew na realizacje zadania inwestycyjnego
  • w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Młodzieszyn na lata 2016-2026.
  • Uchwała budżetowa Gminy Młodzieszyn na rok 2016
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2015 – 2018.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla gminy Młodzieszyn na rok 2016.
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla gminy Młodzieszyn.
  • w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Młodzieszyn na rok 2016.
  • w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.
Skip to content