4 grudnia 2017 – XLI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 4 grudnia 2017 r. ( poniedziałek ) o godz. 1530 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy Młodzieszyn 

z  następującym  porządkiem  obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał:
  1. w sprawie emisji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  2. W sprawie uchwalenia lokalnego Programu Rewitalizacji gminy Młodzieszyn na lata 2017-2023
  3. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Bibiampol
  4. w sprawie do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Helenka
  5. w sprawie do sporządzenia Miejscowego Planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 36/2 w miejscowości Młodzieszyn.
 5. Informacja międzysesyjna Wójta Gminy .
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.

 

Skip to content