30 maja 2019 r. IX Sesja Rady Gminy

Informujemy, że w dniu  30 maja  2019 r. ( czwartek ) o godz. 1400 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie odbędzie IX Sesja Rady Gminy Młodzieszyn  z  następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy.
 4. Przedstawienie raportu o stanie gminy za 2018 rok.
 5. Debata nad raportem o stanie gminy za 2018 rok.
 6. Podjecie Uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania wójtowi gminy.
 7. Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2018 rok.
 8. Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2018 rok.
 9. Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych.
 10. Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy.
 11. Podjecie Uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów.
 12. Podjecie Uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Młodzieszyn.
 13. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej.
 14. Interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zamknięcie obrad.
Skip to content