W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

30.03.2016 – Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

W dniu 30 marca 2016 r. (środa) o godz. 15.00 w sali Urzędu Gminy Młodzieszyn odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX Sesji Rady Gminy.
 4. Podjęcie Uchwał :
  1. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Młodzieszyn w 2016 roku
 5. Sprawozdanie z rozdysponowania przydzielonych środków finansowych na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w Gminie Młodzieszyn w 2015 roku.
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Wolne wnioski.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie obrad.
Skip to content