W Urzędzie Gminy Młodzieszyn obowiązuje bezpośrednia obsługa interesantów w trybie jedna osoba na jedno stanowisko przy obowiązkowym zachowaniu zasad bezpieczeństwa (maseczka, dezynfekcja, zachowanie dystansu).
Zachęcamy mieszkańców do załatwiania spraw telefonicznie, e-mailowo lub przez platformę e-PUAP. Zalecamy dokonywanie wpłat przy wykorzystaniu elektronicznych form płatności oraz płatności bezgotówkowych. Dbajmy o siebie i innych.
Więcej w zakładce "koronawirus".

Kolejne dofinansowanie dla OSP w Budach Starych. Tym razem na zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego

Do Ochotniczej Straży Pożarnej w Budach Starych trafi w sumie 23 tysiące złotych na realizację zadania: „Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Budach Starych” w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski programu finansowania służb ratowniczych część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. W dniu dzisiejszym zawarto umowę na dofinansowanie, które OSP otrzymała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Dotacja przekazana przez WFOŚiGW w Warszawie wynosi blisko 20 tysięcy złotych i stanowi 85 % kwoty całkowitej potrzebnej do realizacji programu. Pozostała kwota zostanie pokryta z budżetu gminy Młodzieszyn. W sumie na ten cel jednostka otrzyma blisko 23 tysiące złotych.
 
„Po raz kolejny inwestujemy w straże i ich niezbędne wyposażenie. Gratuluję OSP Budy Stare pozyskania dotacji, oraz dziękuję za ich zaangażowanie w pozyskanie środków. Składam podziękowania dla Posła Ziemi Sochaczewskiej Macieja Maleckiego oraz Prezesa Zarządu WFOŚiGW Marka Ryszki za pomoc i wsparcie finansowe. To dofinansowanie jest nie tylko inwestycją w przyszłość jednostki, lecz przede wszystkim w bezpieczeństwo mieszkańców.” – mówi Wójt Gminy Młodzieszyn Monika Pietrzyk
 
  • 259855381_583352402735514_1215351052104983571_n
  • 261043868_403914618128621_8514252939006519511_n
  • 260433578_449659713181803_7027483933133088258_n
  • 260109955_233156182182991_3830787141599330561_n
  • 260659376_434867021366253_2148837853097615037_n
  • wfos
Skip to content