21.12.2015 – XV Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Informuję, że w dniu 21 grudnia 2015 r. ( poniedziałek ) o godz. 1330 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Młodzieszynie odbędzie się Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Młodzieszyn

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
  4. Podjęcie Uchwały :
    – w sprawie zmieniająca Uchwałę budżetową gminy Młodzieszyn na rok 2015.
  5. Interpelacje i zapytania radnych
  6. Wolne wnioski.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie obrad.
Skip to content